MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 970 426

Komunikaty

  • Dodany przez: Kamil
  • Aktualności
  • 8 lipiec 2015
  • Zmodyfikowano: 28 grudzień 2015

Odbiór końcowy Etapu I zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi – fotorelacja

Odbiór końcowy Etapu I zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi – fotorelacja

Odbiór końcowy Etapu I zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi

Trwają czynności związane z odbiorem końcowym robót dotyczących rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi o stację odwadniania i higienizacji osadu. Przedmiotowe zadanie stanowi I etap projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w Gminie Skała”, który poza wybudowaną stacją higienizacji i odwadniania osadu obejmuje także pozostałe prace modernizacyjne, mające na celu dostosowanie funkcjonowania oczyszczalni do wymogów dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Realizacja zadania zakończyła się zgodnie z harmonogramem robót. Dokonano pomyślnego rozruchu technologicznego zamontowanych urządzeń do odwadniania i higienizacji osadu. Przeszkolono pracowników oczyszczalni ścieków w zakresie obsługi nowych urządzeń. Wykonawcą zadania była firma EKOSERVISPOL Sp. z o. o. z Nowego Targu.

 Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała” jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 1.1. – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”, priorytetu I – „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy