Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwieszczenie w/s przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała, sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Szczodrkowice, Zamłynie.

GI. 6721.2.3.2018                                                                                           Skała, dnia 16.08.2018r.

OBWIESZCZENIE
w/s przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała, sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Szczodrkowice, Zamłynie.

Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.(tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.) orazart. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Skale Nr XLVI/351/18 z dnia 27 marca 2018 roku wraz z korektą tej Uchwały podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Skale Nr XLVIII/363/18 z dnia 29 maja 2018 roku w/s przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała, sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Szczodrkowice, Zamłynie.

Podejmowana zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Skale, dotyczy części graficznej planu – będzie procedowana w odniesieniu do potrzeby:
 likwidacji ciągu pieszo – jezdnego przebiegającego przez obszar położony w sołectwie Rzeplin w gminie Skała (planowany do likwidacji ciąg przebiega przez działki o numerach: 309/15, 309/11, 309/6, 310/2, 311/2, 311/3);
 zmiany przeznaczenia obszaru budowlanego położonego w sołectwie Stoki w gminie Skała na wnioskowane przeznaczenie „P1 – teren obiektów produkcyjnych, składów i baz” (zmiana dotyczy działki nr 105/1).

Tekst obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie zagospodarowania przestrzennego sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie, nie podlega zmianie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do podejmowanej zmiany planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Skała, Urząd Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, woj. Małopolskie do dnia 7.09.2018r

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załączniki:
Obwieszczenie GI. 6721.2.3.2018

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ