Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy Skała, sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie

Skała, dnia 06 lutego 2018

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy Skała, sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j., Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skale uchwały Nr XXXV/257/17 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy Skała, sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Skale nr IV/21/07 z dnia 24 stycznia 2007 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Skale Nr XLIV/322/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.

            Zmiana planu dotyczy działki nr 327/2 w miejscowości Szczodrkowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy Skała, ul. Rynek 29, 32-043 Skała, w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane także ustnie
do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skała, ul. Rynek 29, 32-043 Skała oraz drogą elektroniczną na adres: skala@skala.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Skała.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Załącznik:

Obwieszczenie

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ