Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr 3108, 3109, 3110, 3111, 3112,3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 2497/2, 2496/9, 2511/2 w Skale

Skała, dnia 10 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr 3108, 3109, 3110, 3111, 3112,3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 2497/2, 2496/9, 2511/2 w Skale, gmina Skała
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr XIV/104/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skale nr LIV/399/14 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr 2579/9, 2579/8, 2575/3, 2574/3, 2572/3, 2556/3, 2573/2, 2557/2, 2554/2, 2555/4, 2544/3, 2545/2, 2543/3, 2542/1, 2541/4, 2527/2, 2531/1, 2530/1, 3053/1, 2519/4, 2529/2, 2517/4, 2514/4, 2517/2, 2514/2, 2511/2, 2505/9, 2505/7, 2504/2, 2497/2, 2496/9, 2502/4, 2502/3, 2503/2, 2512/2, 2513/2, 2518/2, 2518/3 oraz fragment działki nr 2579/10 w miejscowości Skała, gmina Skała oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skale nr X/70/15 z dnia 23 czerwca 2015 r.

zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski do planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane pisemnie do Burmistrza Miasta i Gminy Skała, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2017 r.

Wnioski do projektu planu należy składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, ale też ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: budownictwo@skala.pl, w terminie do dnia 10 maja 2017 r.

Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, precyzyjne określenie przedmiotu wniosku oraz jednoznaczne oznaczenie nieruchomości, których dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Skała.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Obw o przystąpieniu
mapa uchw_104_15
uchwała 104_15_1
uchwała 104_15_2
mapa uchw_70_15
uchwała 70_15_1
uchwała 70_15_2
mapa uchw_399_14
uchwała 399_14_1
uchwała 399_14_2

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ