MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 940 565

Komunikaty

  • Dodany przez: Kamil
  • Aktualności
  • 24 listopad 2015
  • Zmodyfikowano: 23 grudzień 2015

Nie spalaj śmieci

Nie spalaj śmieci

Szanowni mieszkańcy Gminy Skała
piecu domowym nie wolno palić śmieci !!!

Burmistrz Miasta i Gminy Skała w związku z trwającym sezonem grzewczym przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Skała, że obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze. zm.) art. 191 – Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów tj.

plastikowych pojemników i butelek oraz innych plastikowych opakowań,

starych opon  i odpadów z gumy,

przedmiotów z tworzyw sztucznych,
elementów drewnianych pokrytych lakierem,
podkładów kolejowych,

opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin,

opakowań po farbach i lakierach,

pozostałości farb i lakierów,

plastikowych toreb z polietylenu.

 

Grozi za to kara aresztu oraz grzywny nawet do 5 tys. zł.

Można za to spalać:węgiel, koks, drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi; odpady z kory i korka, papier, tekturę.
Spalając odpady w piecach trujemy siebie, swoich najbliższych, sąsiadów, powietrze, wodę i glebę, zanieczyszczamy środowisko, w którym mieszkamy.

Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in. tlenek węgla, który uszkadza płuca, tlenek azotu, drażniący drogi oddechowe, jak również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Powodują one wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory.

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożaru domu.

MIEJMY NA UWADZE ZDROWIE SWOJE I INNYCH LUDZI.


DBAJMY O POWIETRZE I ŚRODOWISKO

 

Nie spalaj śmieci