MENU

Skróty

ankieta

Jakość powietrza

CO, GDZIE, KIEDY?

Odwiedziło nas

  • 4 146 159

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 4 czerwca 2018
  • Zmodyfikowano: 13 lipca 2018

Nabór na stanowisko konserwator wodociągowo – kanalizacyjny/robotnik gospodarczy w Referacie Komunalnym UMiG w Skale

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  SKAŁA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 KONSERWATOR WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNY/

 ROBOTNIK  GOSPODARCZY

W REFERACIE KOMUNALNYM UMiG w SKALE

                              

I. Wymagania niezbędne (formalne):

1. Wykształcenie minimum zawodowe

2. Dyspozycyjność

3. Prawo jazdy kat. B

4. Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z instalacjami wod. – kan. min. 1 rok.

 

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.

1. kierowanie pojazdami komunalnymi w tym: samochody osobowe, dostawcze, ciągnik,

2. konserwacje, remonty bieżące i planowane urządzeń, sieci, budowali,

3. niezwłoczna likwidacja awarii wod. – kan., które uniemożliwiają korzystanie z sieci zgodnie z ich przeznaczeniem,

4. w zależności od potrzeb pełnienie dyżurów na sieci wod. – kan. 

5. dbałość o stan techniczny, sanitarny i eksploatację stref ochronnych obszarów wodno–kanalizacyjnych, 

6. Inne prace zlecone przez przełożonego

 

III. Warunki pracy i płacy

1. Wymiar czasu pracy:  1 etat

2. Wynagrodzenie miesięczne składa się z:

– płaca zasadnicza 

– premia uznaniowa do 30 % od płacy zasadniczej

– wysługa lat do 20 % od płacy zasadniczej.

3. Zgodnie z ustawą: trzynasta pensja

4. Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z perspektywą umowy na czas nieokreślony.

  

IV.  Wymagane dokumenty:

1. CV, list motywacyjny

2. Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia)

3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe, prawo jazdy kat. B, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje  (kserokopie)

4. Oświadczenie o niekaralności i o stanie zdrowia

5. Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 3891098 w godz. od 700 do 1500. Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Skale w terminie do dnia 19 czerwca 2018 r. do godz. 1500  z napisem dotyczy naboru na stanowisko konserwatora wod. – kan. Referatu Komunalnego.                                                             

                                                                                   

Burmistrz Miasta i Gminy

Tadeusz Durłak