Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi – Etap I

Modernizacja budynku

Trwają prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi o stację odwadniania i higienizacji osadu. Przedmiotowe zadanie stanowi I etap projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w Gminie Skała”, który docelowo obejmuje budowę stacji higienizacji i odwadniania osadu oraz pozostałe prace modernizacyjne mające na celu dostosowanie funkcjonowania oczyszczalni do wymogów dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków w szczególności w zakresie wysokiego stopnia usuwania substancji biogennych oraz właściwej gospodarki osadami ściekowymi, oraz pozwoli na dostosowanie do wymagań uregulowań polskich i unijnych, w szczególności do zapisów dyrektywyunijnej 91/271/EWG97.

Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała” jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 1.1. – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”, priorytetu I – „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Modernizacja

Modernizacja

Modernizacja

Modernizacja

Modernizacja

Modernizacja

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ