MENU

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 6 090 082

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 24 marca 2020
  • Zmodyfikowano: 24 marca 2020

Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

W związku z pismem z dnia 12.03.2020r. znak: SR-V.721.2.7.2020  Wicemarszałka Województwa Małopolskiego,   Urząd Miasta i Gminy Skała  podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza  dla województwa małopolskiego .

Uwagi i wnioski do projektu programu można składać w terminie do  10 kwietnia 2020 r. poprzez  formularz dostępny pod adresem:www. powietrze.malopolska.pl/konsultacje , pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, lub ustnie do  protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Projekt Programu dostępny jest na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem:www. powietrze.malopolska.pl/konsultacje a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Małopolskiego, pok. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.