Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

KOMUNIKAT NR 1 DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI SMARDZOWICE I MASZYCE W SPRAWIE BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

KOMUNIKAT NR 1

DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI
SMARDZOWICE I MASZYCE
W SPRAWIE
BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

 

„Woda w sieci wodociągowej podawana z ujęcia wody Smardzowice, dostarczana do mieszkańców miejscowości, tj.: Smardzowice i Maszyce jest niezdatna do spożycia przez ludzi, przygotowywania posiłków i czynności higienicznych. Woda może być wykorzystywana tylko do spłukiwania toalet.”

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie informuje, że w związku ze stwierdzonym w dniu 20 lipca 2022 r. skażeniem mikrobiologicznym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tj.: obecnością Enterokoków kałowych, podawanej z ujęcia Smardzowice, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości, tj.: Smardzowice, Maszyce, Cianowice Małe, Świńczów i Niebyła wydana została decyzja stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

PPIS w Krakowie, po zapoznaniu się z wynikami badania laboratoryjnego próby wody pobranej w dniu 18 lipca 2022 r. z ujęcia Smardzowice stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru tj.: Enterokoków kałowych w ilości 3 j.t.k. w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k.).

W związku z powyższym:

1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.
3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.

Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet.

Zarządzający wodociągiem został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

 

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ