Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kolejna edycja Bezpiecznego Strażaka w Gminie Skała !

logo-25lat-wersja-pelna-150dpi-RGB

Gmina Skała w lutym tego roku złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania ”Zakup trzech zestawów odzieży ochronnej do działań bojowych dla jednostki OSP Sobiesęki z terenu Gminy Skała” w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak 2018”. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego, a jego celem jest wyposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w sprzęt ratowniczo- gaśniczy oraz odzież ochronną do działań bojowych.

Wniosek, który został złożony przez Gminę został pozytywnie zaopiniowany przez WFOŚiGW. Gmina Skała otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 000,00 zł na zakup przedmiotowych zestawów. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 7 870,53 zł. Dotacja WFOŚiGW stanowi do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, pozostały wkład to udział własny Gminy Skała. Wykonawca zadania: ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego w Krakowie.

W dniu 4 września br. Burmistrz Miasta i Gminy Skała Pan Tadeusz Durłak przekazał zakupione w ramach w/w Programu trzy zestawy odzieży ochronnej dla strażaków ochotników z naszej Gminy. Zestawy te powędrowały do jednostki OSP Sobiesęki. W skład każdego zestawu wchodzi: ubranie ochronne, hełm strażacki, buty bojowe strażackie, kominiarka i rękawice strażackie. Zakupione w ramach Programu elementy odzieży ochronnej posiadają odpowiednie atesty dopuszczenia oraz certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Zakup odzieży ochronnej spełniającej wszystkie normy z pewnością podniesie komfort pracy jak również zapewni bezpieczeństwo strażaków wykonujących działania na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Skała. Realizacja zadania niewątpliwie przyczyni się do skutecznego przeprowadzania działań bojowych, akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń dla natury. Dzięki zwiększeniu ilości wyposażenia większa liczba strażaków będzie mogła z niego korzystać. Dysponowanie zakupioną odzieżą z pewnością wpłynie na poprawę ochrony walorów przyrodniczych i zachowania stanu ekosystemu eliminując do minimum skutki negatywnego oddziaływania występujących zagrożeń.

 

”Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”

przekazanie odzieży 2

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ