Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Filia w Słomnikach za 2015 rok

UPPK_logo(1)

Informacja o realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy

w 2015 roku na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Skała.

Opracowanie: Pani Barbara Golanko, Kierownik Filii w Słomnikach Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

W Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego z terenu Miasta i Gminy Skała zarejestrowało się 358 osób bezrobotnych. Wyrejestrowanych zostało 390 osób bezrobotnych, w tym 178 osób
z powodu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Pracę niesubsydiowaną podjęły 154 osoby bezrobotne z terenu Miasta i Gminy Skała, głównie na terenie Krakowa.

W ramach pośrednictwa pracy pracodawcy zgłosili do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego 12 637 ofert pracy, w tym 11 306 stanowiły miejsca pracy niesubsydiowanej.

W programach finansowanych z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego
i Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych oraz pozostałych funduszy udział wzięło ogółem 63 osoby z Miasta i gminy Skała, w tym:

 • Staże 31 osób

 • Szkolenia zawodowe 11 osób

 • Roboty publiczne 18 osób

 • Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 3 osoby

Dodatkowo osoby zarejestrowane z terenu Miasta i Gminy Skała miały możliwość uczestnictwa
w realizowanych przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego projektach i programach:

 1. Projekt „Lubię to” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2015 rok

 2. Projekt „Mania Pracowania” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020

 3. Rezerwa Ministra Pracy na rzecz osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat „Siła Wieku”

 4. Rezerwa Ministra Pracy na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy „Przepis na zatrudnienie”

 5. Program Regionalny „Gwarancja 50+”

 6. Program Specjalny „Złota Rączka”

 7. Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych „JUNIOR”

Osoby z terenu Miasta i Gminy Skała zarejestrowane w urzędzie pracy, jak i pozostali mieszkańcy powiatu mieli możliwość skorzystania z usług poradnictwa zawodowego oraz aktywnego poszukiwania pracy – w formach indywidualnych i grupowych.

Uzupełnieniem poradnictwa indywidualnego i indywidualnej informacji zawodowej były grupowe warsztaty organizowane przez doradców zawodowych i liderów klubów pracy w następujących obszarach tematycznych, przeznaczone w szczególności dla określonych grup będących w trudnej sytuacji na rynku pracy:

 • „Krok do przodu” – dla osób bez doświadczenia zawodowego nie będących absolwentami

 • „Szansa mimo braków” – dla osób z wykształceniem podstawowym

 • „Weteran” – dla osób bezrobotnych powyżej 24 miesięcy

 • „Poznaj swoje predyspozycje zawodowe” – dla wszystkich zainteresowanych

 • „Rozpoczynam własną działalność gospodarczą” – dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej

 • „Niepełnosprawni pełnosprawni w pracy” – dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 • „Bądź aktywny przez całe życie” – dla osób powyżej 45 roku życia

 • „Razem raźniej” – dla osób pochodzących z rodzin, w których przynajmniej dwie osoby są osobami bezrobotnymi

 • „Mężczyzna w wieku dojrzałym” – dla mężczyzn w wieku 35+

W zakresie aktywnego poszukiwania pracy mieszkańcy powiatu krakowskiego mieli możliwość uczestnictwa w trzytygodniowym szkoleniu z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz
w zajęciach aktywizacyjnych o następującej tematyce : „Jak i gdzie szukać pracy?”, „Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą”, „Dokumenty aplikacyjne – Twoją wizytówką”, „Osiągnij swój sukces na rynku pracy”, „Ucz się, zarządzaj, zarabiaj – wiedza twoim atutem”, „Bądź konkurencyjny – zainwestuj w siebie”.

Ponadto w ramach tych usług osoby bezrobotne miały również umożliwiony dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy
i samozatrudnienia oraz zajęć z zakresu adaptacji informatycznej.

W ramach działań zmierzających do promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego kontynuował cykl spotkań z pracodawcami, organizacjami pracodawców, instytucjami szkoleniowymi, „młodymi przedsiębiorcami”, ośrodkami pomocy społecznej oraz osobami bezrobotnymi.

Dodatkowo Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego realizował również inicjatywy wspierające realizację usług, m.in. giełdy, targi i bazary pracy.

Aktualne statystyki osób bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Skała na dzień 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco:

 • Liczba zarejestrowanych ogółem 212 osób bezrobotnych – 116 kobiet i 96 mężczyzn, w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 182 osoby

 • Z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 35 osób

Struktura zarejestrowania osób według wykształcenia wygląda następująco:

 • Wyższe – 41

 • Police lane i średnie zawodowe – 41

 • Ogólnokształcące – 32

 • Zasadnicze zawodowe – 53

 • Gimnazjalne i niższe – 45

Struktura zarejestrowanych osób wg stażu prac y wygląda następująco:

 • Do 1 roku – 38

 • 1-5 lat – 42

 • 5-10 lat – 34

 • 10-20 lat – 27

 • 20-30 lat – 21

 • 30 lat i więcej – 10

 • Bez stażu – 40

Struktura zarejestrowanych osób według wieku wygląda następująco:

 • 18-24 – 55

 • 25-34 – 66

 • 35-44 – 31

 • 45-54 – 33

 • Powyżej 55 – 27

Czas pozostawania bez pracy:

 • Do miesiąca – 25

 • 1-do 3 miesięcy – 55

 • Od 3 do 6 miesięcy – 36

 • Od 6 do 12 miesięcy – 35

 • Od 12 do 24 miesięcy – 25

 • Powyżej 24 miesięcy – 36

Podsumowując jeszcze raz dziękuję za wspólne działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji osób bezrobotnych w roku poprzednim i jednocześnie zapraszam do dalszej współpracy z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ