Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja o wynikach przetargu działka 3110

 

 

 

 

GS 6840-1-2017

Skała dnia 31.03.2017r.

 

 

Informacja o wynikach przetargu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała  działając zgodnie z przepisami § 12 Rozp. Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów (Dz. U. Nr 2108 z 2004 r ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości :

W dniu 23 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości w obrębie Skała – miasto  oznaczonej jako  działka 3110 o pow. 0,3588 ha ,  objęta Księga wieczystą KR2P/00007170/3 .

 

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu  – 1      

 

Do  przetargu dopuszczono jednego oferenta który spełnił wymogi ogłoszenia o przetargu.

Cena wywoławcza na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka 3110 o pow. 0,3588 ha w obrębie  Skała – miasto  ustalona została w wysokości 465 800,00 zł  słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych + 23% VAT –

cena osiągnięta w przetargu  to kwota – 578 665,80 zł  słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem  tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych  80/100 .

Osobą ustaloną jako nabywca został  OLD WOOD  Litwin Andrzej  Piotr Brożek 26-065 Górki Szczukowskie 27   Spółka Cywilna 

 

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 1

Wynik przetargu na opisaną wyżej nieruchomości – pozytywny               

 

           

 

 

 

 

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ