MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 7 006 958

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 7 kwiecień 2016
  • Zmodyfikowano: 7 kwiecień 2016

Informacja o wynikach przetargu

Skała dnia 7.04.2016r.

GS 6840-2-2016

Informacja o wynikach przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Skała działając zgodnie z przepisami § 12 Rozp. Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów (Dz. U. Nr 2108 z 2004 r ) podaje do publicznej wiadomości :

W dniu 25 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale przeprowadzono II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości w Skale oznaczonej jako działki :

Poz. 1 działka nr 754 – brak ofert

Poz. 2 działki nr 1363/2, 1364/2 – brak ofert

Poz. 3 działka nr 518 o pow. 0,2920 ha.

Cena wywoławcza na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działki 518 pow. 2920 m2, w Skale ustalona została w wysokości 12 100 zł słownie dwanaście tysięcy złotych sto złotych – cena osiągnięta w przetargu to kwota – 17 000 zł słownie siedemnaście tysięcy złotych – osobą ustaloną jako nabywca został Pan Paweł Nowakiewicz zam. Cianowice ul. Niebyła 35.