MENU

Airly

Rozlicz PIT

Akcja zima 2019/2020

Akcja Zima

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 5 304 423

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 15 maja 2019
  • Zmodyfikowano: 15 maja 2019

Informacja o wyborze oferty na wykonanie operatów podziału

Informacja o wyborze oferty na wykonanie operatów podziału

 

Urząd Miasta i Gminy w Skale informuje, iż na zaproszenie do składania ofert z dnia 08.05.2019r. w przedmiocie:

a) wykonanie operatu podziału działek oznaczonych w ewidencji gruntów obręb Rzeplin numerami 167/3, 167/7 i 167/8, w części zajętych pod drogę gminną oznaczoną jako działka nr 445/7 oraz działki 167/1 stanowiącej własność Gminy Skała do zamiany,

b) wykonanie operatu podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Skała-miasto numerem 1884/3, w części zajętej pod drogę gminną ul. Bohaterów Września w Skale.

– złożono 2 oferty.

Zadanie a)
Lp. Nazwa oferenta Adres oferenta Cena brutto [zł]
1 Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych ALMAR Sp. z o. o. ul. Kalwaryjska 9-15

30-504 Kraków

2800.00
2 „GEO-ROL” Pracownia Usług Geodezyjno-Kartograficznych

Andrzej Pacek

ul. Bonarka 19 p.2

30-415 Kraków

9000.00
Zadanie b)
Lp. Nazwa oferenta Adres oferenta Cena brutto łącznie[zł]
1 Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych ALMAR Sp. z o. o. ul. Kalwaryjska 9-15

30-504 Kraków

1300.00
2 „GEO-ROL” Pracownia Usług Geodezyjno-Kartograficznych

Andrzej Pacek

ul. Bonarka 19 p.2

30-415 Kraków

3500.00

Na oba zadania wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych ALMAR Sp. z o. o.

Kalwaryjska 9-15

30-504 Kraków

 

Skała, 15.05.2019