MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 989 525

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 11 wrzesień 2019
  • Zmodyfikowano: 11 wrzesień 2019

Informacja o otrzymanej pomocy finansowej

Burmistrz Miasta i Gminy Skała informuje:

W związku z zawartą umową  z dnia 14.08.2019r.  nr  I/1772/RO/2441/19  pomiędzy Województwem Małopolskim  a Gminą Skała – Gmina nasza  otrzymała pomoc finansową w wysokości 20000 zł. na realizację zadań własnych w sołectwie Cianowice, które jest laureatem konkursu  „ Małopolska Wieś 2019”.   Pomoc ta udzielona będzie w formie dotacji celowej  na realizację w 2019 roku zadania własnego Gminy w sołectwie Cianowice pn. „Wyposażenie centrum rekreacyjnego w miejscowości Cianowice i doposażenie Szkoły Podstawowej w Cianowicach”.

W ramach w/w zadania środki finansowe przeznaczone będą na następujące cele:

1/ Zakup 2 szt. bramek na boisko sportowe w Cianowicach,

2/ Zakup mebli ogrodowych do altany  w centrum rekreacyjnym  w Cianowicach,

3/ Zakup drzew i krzewów do nasadzenia na terenie centrum rekreacyjnego w Cianowicach ,

4/ Zakup stolików   i krzeseł do Szkoły Podstawowej w Cianowicach,

5/ Wykonanie tablicy informacyjnej.