MENU

NGO

ngo

Jakość powietrza

CO, GDZIE, KIEDY?

Odwiedziło nas

  • 4 386 746

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 11 stycznia 2019
  • Zmodyfikowano: 11 stycznia 2019

Informacja dla zarządców obiektów wielkopowierzchniowych

Urząd Miasta i Gminy w Skale przekazuje informację dla zarządców obiektów wielkopowierzchniowych o konieczności usuwania zalegającego na dachach śniegu. Przypominamy, że zgodnie z art. 61  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,. Prawo budowlane:

Art.  61.  Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1) (…)

2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

PINB informuje, że w ramach posiadanych kompetencji prowadzi czynności kontrolne w obiektach wielkopowierzchniowych.