MENU

Airly

Rozlicz PIT

Akcja zima 2019/2020

Akcja Zima

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 5 702 603

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 23 września 2019
  • Zmodyfikowano: 23 września 2019

Informacja dla właścicieli lasów

Dotyczy – wyłożenia projektów uproszczonych planów  urządzenia  lasu  do publicznego wglądu.

Burmistrz Miasta i Gminy Skała informuje, że w Urzędzie Miasta i Gminy Skała , Rynek 29, w pok. nr 16 zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla właścicieli lasów położonych na terenie Gminy Skała, wykonane  na zlecenie  Powiatu Krakowskiego. Projekty uproszczonych planów urządzenia lasu zostały wyłożone do wglądu na okres 60 dni począwszy od dnia 16.09.2019 roku zgodnie z art. 21  ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( tekst jedn. Dz. U. 2018 poz.  2129 z późn. zm.). Zaznacza się, że  uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą  naliczenia  podatku leśnego.

Informuję ponadto  zgodnie z art. 21 ust. 5  cyt. ustawy, że w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego  planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą    składać  zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Termin konsultacji wyłożonej  dokumentacji  urządzeniowej  z właścicielami lasów wyznacza się na dzień 15.10.2019 roku w godzinach 7.30 – 10.30.