Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w 2016 r.

Oferta szkolenia:

Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w 2016 r. – przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja międzynarodowych projektów.

Zmiany w grantach MFW, które wchodzą od 1 czerwca 2016r.:

 • zmiany w aplikowaniu o granty małe i standardowe

 • nowe terminy w Grantach Standardowych

W 2016r. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki dysponuje 8 mln euro na dofinansowanie projektów. Zaletą pozyskiwania grantów z tego funduszu jest krótki i prosty wniosek, nieskomplikowane procedury i niedługi czas oczekiwania na decyzję oraz poziom dofinansowania projektów od 80 do 100%.

Dofinansowane zostaną projekty dotyczące:

 • Współpracy kulturalnej (festiwale, wystawy, publikacje)

 • Wymiany młodzieżowej (np. obozy letnie, wymiany szkolne)

 • Edukacji (np. seminaria, warsztaty edukacyjne)

 • Wymiany naukowej i badań naukowych (np. konferencje, publikacje, warsztaty)

 • Współpracy transgranicznej (np. projekty 2 lub 3 państw graniczących, odległości 80 km od granicy odpowiednie dla lokalnych potrzeb)

 • Promocji turystyki (np. portale turystyczne, broszury turystyczne, promocja konkretnych miejsc)

 • Międzynarodowych konferencji dotyczących polityki zagranicznej, gospodarki, bezpieczeństwa, demokratyzacji, praw człowieka, transformacji gospodarczej i społecznej, współpracy regionalnej

 • Kursów na wyższych uczelniach lub studiów, które dotyczą konkretnych zjawisk wyraźnie związanych z Grupą Wyszehradzką

 • Transferu know-how pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich

 • Stypendiów dla studentów, pracowników naukowych i doktorantów, którzy chcą studiować za granicą

 • Wymiany artystów w dziedzinie sztuk wizualnych i dźwiękowych i literatów autorów fikcji i literatury faktu, poetów, eseistów, krytyków, publicystów i dziennikarzy

 • Wspierania procesów reform politycznych, stowarzyszenia i integracji gospodarczej z UE krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy

Wnioski o dofinansowanie może złożyć każda osoba prawna lub osoba fizyczna na całym świecie (oprócz ministerstw, ambasad, itp.) pod warunkiem, że dany wniosek dotyczy projektu z tematów istotnych dla regionu Wyszehradzkiego i promuje współpracę pomiędzy partnerami projektu w regionie.

W funduszu można ubiegać się, w ramach różnych konkursów, o stypendia 2300 euro dla studenta i 1500 euro dla uczelni na semestr, małe granty do 6 000 euro, standardowe granty do 15 000 euro, strategiczne granty do 40 000 euro, a maksymalna wielkość grantu to 80 000 euro.

W roku 2016 jest kilka stałych terminów składania wniosków w: czerwcu, wrześniu, listopadzie i grudniu; pula środków jest podzielona na wszystkie terminy.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników do samodzielnego pisania wniosków o dotacje, opracowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej oraz do obsługi sfinansowanych projektów

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • Przekazanie aktualnej wiedzy na temat konkursów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

  • Pozyskanie umiejętności identyfikacji projektów możliwych do finansowania

  • Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej przygotowania i rozliczania dokumentacji projektowej

   Szkolenie będzie prowadziła Agata Ratuska trener/konsultant z 20-letnim doświadczeniem w zakresie przygotowywania projektów o dofinansowanie do funduszy międzynarodowych. Autor szkolenia przekazuje w przystępny sposób skomplikowaną wiedzę w obszarze pozyskiwania grantów z MFV. Przy minimum teorii poznaje się maksimum praktyki, tak potrzebnej w przygotowaniu projektów, ich realizacji i rozliczaniu. Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładów ilustrowanych prezentacją i przykładami praktycznymi. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma obszerne materiały szkoleniowe i dokumenty aplikacyjne przetłumaczone na język polski wraz z płytą CD oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

  • Oferta jest dostępna na naszej stronie internetowej: http://atr.edu.pl/szkolenie,nowe-zmiany-od-1-czerwca-granty-miedzynarodowego-funduszu-wyszehradzkiego-w-2016-r-przygotowanie-dokumentacji-projektowej-i-realizacja-miedzynarodowych-projektow.html?utm_source=atr.edu.pl&utm_medium=mailing&utm_campaign=szkolenie-granty

Kalendarz szkolenia na maj i czerwiec 2016; każde szkolenie odbywa się w godzinach 1000-1500:

Maj 2016

30.05.

Centrum Konferencyjne AS-BUD (biurowiec Central Power, piętro 14, sala nr 1), Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

31.05.

Pierwsze Piętro, ul. Rajska 6, Gdańsk

Czerwiec 2016

01.06.

Hotel Campanile, ul. Sowińskiego 48, Katowice

03.06.

Hotel Royal, ul. Św. Marcin 71, Poznań

06.06.

Hotel Kongresowy – Centrum Biznesu, Al. Solidarności 34, Kielce

13.06.

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Eranova, Al. Obrońców Tobruku 3, Olsztyn

14.06.

Hotel Silver, ul. Kopernika 97, Białystok

17.06.

Hotel Brda, ul. Dworcowa 94, Bydgoszcz

Program Szkolenia

 1. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki: działalność MFW, struktura zarządzania, budżet, trendy w przyznawaniu grantów.

 2. Omówienie programów grantowych Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego – typy projektów, beneficjenci, partnerzy, poziom i wielkość dofinansowania, czas realizacji, budżet projektu, terminy konkursów, przykłady zrealizowanych projektów, priorytety w 2016r.:

 1. Program Małych Grantów i projekty sztandarowe

 2. Program Grantów Standardowych i rozszerzony program Standardowy

 3. Program Grantów Strategicznych

 4. Strategiczne Konferencje Wyszehradzkie

 5. Program Grantów dla Wyższych Uczelni

 6. Program Wyszehradzki +

 7. Programy stypendialne

 8. Programy dla artystów i literatów

 1. Dofinansowanie projektów – koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, wkład własny.

 2. Przygotowanie projektu i wniosku o dofinansowanie – omówienie przykładowego projektu i wniosku oraz systemu aplikowania.

 3. Znajdowanie partnera do projektu za pośrednictwem funduszu.

 4. Sposób oceny wniosków, kryteria wyboru.

 5. Realizacja projektu – sposób finansowania, promocja, omówienie sprawozdań finansowych i merytorycznych, błędy popełniane przez beneficjentów, dokumentowanie projektu.

 6. Podsumowanie szkolenia.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ