MENU

NGO

ngo

Jakość powietrza

CO, GDZIE, KIEDY?

Odwiedziło nas

  • 4 460 997

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 23 kwietnia 2019

extraKompetentni

ekstra

„e-Xtra Kompetentni w Gminie Skała”

 

Gmina Skała otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 83 tys. zł na realizację Projektu pn. „Cyfrowa Sk@ła”, którego celem jest wzrost kompetencji cyfrowych 150 mieszkańców w wieku 25-74 lata, jak również polepszenie bazy sprzętowej.

Projekt realizowany będzie w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

Projekt zakłada realizację 15 szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych obejmujących takie tematy jak:

  • „Rodzic w Internecie”
  • „Mój biznes w sieci”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Działam w sieciach społecznościowych”
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  • „Rolnik w sieci”
  • „Kultura w sieci”

 

Ponadto, za środki grantowe zakupionych zostanie 12 laptopów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do szkół z terenu Gminy Skała.

Celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Skała, jak również podniesienie potencjału dydaktycznego. W Projekcie weźmie udział 150 mieszkańców Gminy Skała. Szkolenia będą uruchamiane na bieżąco, po zrekrutowaniu około 12 osobowej grupy uczestników na dane szkolenie.

Wszystkie szkolenia realizowane będą w dogodnych dla mieszkańców miejscach:
w Urzędzie Miasta i Gminy (Skała, Rynek 29), w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji (Skała, ul. Bohaterów Września 42) oraz w Hali widowiskowo-sportowej (Skała,
ul. Ks. St. Połetka 34).

Wszystkie szkolenia będą organizowane w dwóch trybach: 2 dni x 8 godzin (zwłaszcza w weekendy) oraz 4 dni x 4 godziny (w ciągu tygodnia, popołudniami). Szkolenia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy.

Projekt będzie realizowany do 30.11.2019 r.

 

Wkrótce ruszy rekrutacja uczestników szkoleń. Wszystkie informacje na stronie Gminy Skała w zakładce: „e-xtra Kompetentni w Gminie Skała”

 

Szczegółowych informacji o projekcie udziela p. Dorota Buczek – tel. 12 380 51 15, integracja@skala.pl


Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – instruktor w Projekcie „Cyfrowa Sk@ła”

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Sk@ła”

Zawiadomienie o unieważnieniu zaproszenia do składania ofert – dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Sk@ła”

Czwarty nabór na stanowisko instruktora – Projekt grantowy „Cyfrowa Sk@ła”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – instruktor „Cyfrowa Sk@ła”

Trzeci nabór na stanowisko instruktora – Projekt grantowy „Cyfrowa Sk@ła”

Zawiadomienie o unieważnieniu – Drugi nabór na stanowisko instruktora – Projekt grantowy „Cyfrowa Sk@ła”

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Sk@ła”

Cyfrowa Sk@ła – nabór na szkolenia

II Nabór na stanowisko instruktora – Projekt grantowy „Cyfrowa Sk@ła”

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego instruktor Cyfrowa Sk@ła

Nabór na stanowisko instruktora – Projekt grantowy „Cyfrowa Sk@ła”