MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

 • 8 987 429

Komunikaty

 • Dodany przez: Administrator
 • 23 kwiecień 2019

extraKompetentni

Sk@la plakat A3 strona
 
DOKUMENTY DO POBRANIA – nabór na szkolenia

Gmina Skała otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 83 tys. zł na realizację Projektu pn. „Cyfrowa Sk@ła”, którego celem jest wzrost kompetencji cyfrowych 150 mieszkańców w wieku 25-74 lata, jak również polepszenie bazy sprzętowej.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

Projekt zakłada realizację 15 szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych obejmujących takie tematy jak:

 

 • „Rodzic w Internecie”
 • „Mój biznes w sieci”
 • „Moje finanse i transakcje w sieci”
 • „Działam w sieciach społecznościowych”
 • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
 • „Rolnik w sieci”
 • „Kultura w sieci”

 

Ponadto, za środki grantowe zostało zakupionych 12 laptopów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do szkół z terenu Gminy Skała.

Celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Skała, jak również podniesienie potencjału dydaktycznego. W Projekcie weźmie udział 150 mieszkańców Gminy Skała. Szkolenia będą uruchamiane na bieżąco, po zrekrutowaniu około 12 osobowej grupy uczestników na dane szkolenie.

Wszystkie szkolenia realizowane będą w dogodnych dla mieszkańców miejscach:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy (Skała, Rynek 29),
 • w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji (Skała, ul. Bohaterów Września 42)
 • oraz w Hali widowiskowo-sportowej (Skała, ul. Ks. St. Połetka 34).

Szkolenia są organizowane w dwóch trybach: 2 dni x 8 godzin (zwłaszcza w weekendy) oraz 4 dni x 4 godziny (w ciągu tygodnia, popołudniami). Szkolenia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy.

Projekt będzie realizowany do 30.11.2019 r.

 

Trwa rekrutacja uczestników szkoleń!

Liczba miejsc ograniczona!

 

Wszystkie informacje na stronie Gminy Skała w zakładce: „e-xtra Kompetentni w Gminie Skała”
materialy sk@la


Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – instruktor w Projekcie „Cyfrowa Sk@ła”

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Sk@ła”

Zawiadomienie o unieważnieniu zaproszenia do składania ofert – dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Sk@ła”

Czwarty nabór na stanowisko instruktora – Projekt grantowy „Cyfrowa Sk@ła”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – instruktor „Cyfrowa Sk@ła”

Trzeci nabór na stanowisko instruktora – Projekt grantowy „Cyfrowa Sk@ła”

Zawiadomienie o unieważnieniu – Drugi nabór na stanowisko instruktora – Projekt grantowy „Cyfrowa Sk@ła”

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Sk@ła”

Cyfrowa Sk@ła – nabór na szkolenia

II Nabór na stanowisko instruktora – Projekt grantowy „Cyfrowa Sk@ła”

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego instruktor Cyfrowa Sk@ła

Nabór na stanowisko instruktora – Projekt grantowy „Cyfrowa Sk@ła”