MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 970 293

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 12 kwiecień 2021
  • Zmodyfikowano: 12 kwiecień 2021

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zwracamy się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie formularza zgłoszenia posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wypełniony formularz prosimy o dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy Skała na Dziennik Podawczy, wysłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Skała, ul. Rynek 29, 32-043 Skała lub emailem skala@skala.pl w terminie do 31 maja 2021 r.

Podczas odbioru nieczystości płynnych pracownicy będą prosili Państwa o wypełnienie dokumentu i przekazanie im. Dostarczenie dokumentu jest obowiązkiem mieszkańca, a w przypadku niewypełnienia go pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skale przeprowadzą kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach osób, którego nie dopełniły tego obowiązku. Podczas kontroli sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, wielkość oraz szczelność zbiorników bezodpływowych.

Podstawa prawna: art.3 ust.3 pkt 1 i 2, art.6 ust.1 oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018, poz. 1454).

Załączniki: