MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

 • 8 987 456

Komunikaty

 • Dodany przez: Administrator
 • 18 sierpień 2020

ELOGE

nagłówek eloge
Szanowni Państwo!

Gmina Skała ubiega się o EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM (EUROPEAN LABEL OF GOVERNANCE EXCELLENCE).

Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

Dwanaście zasad dobrego zarządzania w samorządzie terytorialnym, które będą weryfikowane w trakcie procesu aplikacji:

 1. Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja.
 2. Responsywność, szybkość reagowania.
 3. Efektywność i skuteczność.
 4. Otwartość i jawność.
 5. Przestrzeganie prawa.
 6. Etyczne postępowanie.
 7. Kompetencje i potencjał.
 8. Innowacyjność i otwartość na zmiany.
 9. Orientacja na trwałość i długofalowość działań.
 10.  Należyte zarządzanie finansami.
 11.  Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna.
 12.  Rozliczalność, odpowiedzialność.

Weryfikacja stosowania 12 zasad dobrego zarządzania obejmuje:

 • samoocenę działalności jednostki samorządowej według wypracowanego przez Radę Europy narzędzia, w którym określono standardy działań i usług realizowanych przez samorząd terytorialny, oraz
 • ocenę efektów działalności jednostki samorządowej przez mieszkańców, radnych i pracowników urzędu.

Rada Europy przyznała akredytację na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 

 

 Plakat_A4