Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW – DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap”

logotypy

Skała, dn. 24.08.2022 r.

 

BR.042.RPO442.1.2022.PG

 

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW

„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap”

 

 

Gmina Skała, zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych przyjętym Uchwałą NR XLVI/544/22 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 kwietnia 2022 roku, w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza dodatkowy nabór wniosków  (§ 5. Procedura wnioskowania o dotację, ust. 9 Regulaminu) o przyznanie dotacji na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie Gminy Skała.

 

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI INWESTYCJI –  do 30.11.2022 r.

 

Termin składania wniosków od zainteresowanych mieszkańców:  

 

Od 26.08.2022 r. do 12.09.2022 r. do godz. 15:00

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

 

Wnioski można składać: osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała (parter) lub za pośrednictwem poczty. W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem poczty za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego (o kolejności zgłoszeń decyduje data i godzina wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Skała).

 

Warunkiem przystąpienia do Programu jest:

 

  • złożenie wniosku o przyznanie dotacji stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu,
  • zgoda na przeprowadzenie audytu energetycznego nieruchomości u Wnioskodawcy,
  • zaakceptowanie warunków wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego.

 

Wnioskodawcy którzy spełnią w/w warunki wpisani zostaną na listę rankingową wg kolejności wpływu wniosków o przyznanie dotacji.

 

UWAGA: Audyty energetyczne będą wykonywane przez firmę zewnętrzną z ramienia Województwa Małopolskiego. Informacje nt. wykonywania ocen energetycznych zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Wniosek:  do pobrania na stronie internetowej www.skala.pl oraz w zakładce https://skala.pl/rpo-wymiana-piecow-gaz-etap-ii/, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Dziennik Podawczy (na parterze).

 

 

Dodatkowe informacje:  Urząd Miasta i Gminy Skala, tel. 12 389 10 98 wew. 114

                                          strona internetowa www.skala.pl

 

Przed uzupełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z  Regulaminem udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych
w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/544/22 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 kwietnia 2022 r.

 

OGRANICZONA LICZBA MIEJSC – przewiduje się wymianę 50 starych, nieefektywnych źródeł ciepła na piece na gaz.

 

Projekt dotyczy wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła na piece na gaz.

 

 

WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU MIASTA I GMINY SKAŁA DO WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W BUDŻECIE GMINY.

 

UWAGA:

Rozpoczęcie realizacji inwestycji (demontaż starego źródła ogrzewania, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania) może nastąpić nie wcześniej niż po podpisaniu umowy z Gminą Skała.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o dodatkowym naborze – 24.08.2022 r.

Regulamin

Uchwała

Wniosek Gmina Skała 4.4.2 – wymiana pieców

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ