MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 989 535

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 10 wrzesień 2020
  • Zmodyfikowano: 10 wrzesień 2020

DODATKOWY NABÓR ANKIET DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie Gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”

Skała, dn. 10.09.2020 r.

 

BR.042.RPO443.10.1.2018

 

 

DODATKOWY NABÓR ANKIET

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW

„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie Gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”

 

Gmina Skała ogłasza dodatkowy nabór ankiet o udzielenie dotacji celowej do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie Gminy Skała w ramach  projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie Gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR.

 

TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI –  do 30.11.2020 r.

Termin składania ankiet od zainteresowanych mieszkańców:   

10.09.2020r. do 25.09.2020r. do godz. 15:00

Miejsce składania ankiet:

Wersja papierowa: Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała.

Ankieta:  na stronie internetowej www.skala.pl, w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Dziennik Podawczy

 

Dodatkowe informacje:  Urząd Miasta i Gminy Skala

                                          tel. 12 389 10 98 wew. 114

                                          strona internetowa www.skala.pl

Przed uzupełnieniem i złożeniem ankiety należy zapoznać się z  regulaminem udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/344/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2018 r.

Uprawnionymi do składania ankiet o udzielenie dotacji są osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy.

 

Projekt dotyczy wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła na piece na ekogroszek.

 

ANKIETY BĘDĄ ROZPATRYWANE WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU MIASTA I GMINY SKAŁA.

 

Do Ankiety należy dołączyć:

– Klauzula RODO

– Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie i publikacje danych

 

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

Załączniki: