Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Decyzja Sanepidu o przydatności wody do spożycia !

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie działając na podstawie art. 2pkt. 18a, art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 2028 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1,art. 12 ust.1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 1), § 3 ust. 3 pkt. 1 i § 21 ust.1 pkt. 4 w zw. z ust. 8 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) oraz art. 10 § 2 i art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 poz. 735 ze zm.) mając na uwadze otrzymane w dniu 25 lipca 2022 r. sprawozdania z badań laboratoryjnych próby wody pobranej powtórnie w dniu 20 lipca 2022 r. z uwagi na wydane decyzje administracyjne w dniach 20-21 lipca 2022 r. nr 324-325/2022 stwierdzające brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 18 lipca 2022 r., z punkt zgodności: ujęcie Smardzowice. stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podawanej z ujęcia wody Smardzowice dla mieszkańców miejscowości Smardzowice, Maszyce, Cianowice Małe, Świńczów i Niebyła w związku ze spełnieniem wymagań określonych w załączniku nr 1 część A Tabela 1 Lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

25.07-_przydatość-do-spożycia-Smardzowice

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ