Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Budowa SAG w Skale

Droga w strefie Pierwszej

Realizacja projektu pn. „Budowa strefy aktywności gospodarczej w gminie Skała” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 została zakończona.

Odbiór końcowy inwestycji odbył się 15 grudnia 2014 r.

Projekt dotyczący budowy SAG w Skale był realizowany w systemie zaprojektuj i buduj.  W Fazie I wykonano prace przedprojektowe wielobranżowej koncepcji, wielobranżowego projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz projektów powykonawczych, przedmiary robót, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

W Fazie II wykonano roboty budowlane w zakresie: rozbiórki istniejących obiektów budowlanych, etap I w zakresie przebudowy linii kablowych średniego i niskiego napięcia, budowy wolnostojącej stacji transformatorowej, budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją przepompowni, budowy sieci gazowej i kanalizacji teletechnicznej, przyłącza elektrycznego zasilającego pompownię ścieków P3, budowa oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej oraz likwidacja odcinków kolidujących z infrastrukturą  oraz budowa odcinka gazu średnioprężnego pod drogą wojewódzką oraz etap II w zakresie: budowy sieci kanalizacji opadowej oraz szczelnego zbiornika retencyjnego oraz przepompownią wody opadowej wraz z zasilaniem, budowa wewnętrznego układu drogowego z parkingami, elementami małej architektury oraz dwoma zjazdami z ul. Rzeźniczej  oraz budowa dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 794 wraz z budową przepustów przy ul. Krakowskiej.

Wykonawcą inwestycji było Konsorcjum AG System Sp. z o. o. – Lider Konsorcjum z Krakowa oraz Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe – Członek konsorcjum z Wrocławia. Nadzór pełniła Inwestorsko Projektowa Spółdzielnia Pracy „INWESTPROJEKT” z Krakowa.

W chwili obecnej trwa faza rozliczeniowa zadania w związku z otrzymanym współfinansowaniem z Unii Europejskiej. Kolejna faza to przyjęcie regulaminu i ustaleń co do zasad funkcjonowania SAG.

Osoby do kontaktu w sprawie SAG : pan Tadeusz Boroń, Sekretarz Gminy Skała, tel. 12 3891098 wew. 102, pani Dorota Buczek, Kierownik BR, tel. 12 3805115

STREFA-1

STREFA-2

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ