Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Apel do rolników poszkodowanych w efekcie realizacji umów na tzw. tucz kontraktowy – zgłaszajcie nieuczciwe praktyki

W związku z interwencją samorządu rolniczego dotyczącą podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez przedsiębiorców działających na rynku wieprzowiny (►uchwała KRiR z dn. 12.10.2021 r. w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie; pismo KRIR z dn. 27.10.2021 r.) UOKiK przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie (►pismo z dn. 26.11.2021 r.).

 

Problem dotyczy w szczególności praktyk polegających na obciążaniu dostawców nadmiernym ryzykiem związanym z realizacją umowy tuczu trzody chlewnej poprzez organizowanie tuczu w ten sposób, że wysokość wynagrodzenia dostawcy jest zależna od efektu tuczu, podczas gdy na efekt ten mają wpływ przede wszystkim okoliczności, za które odpowiada nabywca, takie jak zapewnienie odpowiednich warchlaków do tuczu, paszy, właściwej opieki weterynaryjnej, jak również jego zalecenia, co może stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, o którym mowa w art. 6 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o przewadze.

 

W związku z powyższym, zarówno UOKiK jak również MRiRW zwraca się do osób poszkodowanych o przekazanie wszelkich informacji w sprawie podejrzenia stosowania przez przedsiębiorców nieuczciwych praktyk handlowych. Poinformowanie o konkretnych nieprawidłowych działaniach wraz z danymi identyfikującymi przedsiębiorców, którzy mieliby dopuszczać się zachowań sprzecznych z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów pozwoli ukierunkować działania Prezesa UOKiK i przeprowadzić szczegółową analizę w kontekście zasadności podjęcia antymonopolowej interwencji.

 

Wszyscy poszkodowani rolnicy proszeni są o niezwłoczne – najpóźniej do 4 stycznia 2022 r. – danych identyfikujących przedsiębiorcę/przedsiębiorców, którym zarzuca się podejmowanie antykonkurencyjnych praktyk na rynku wieprzowiny.

 

Jak podkreśla Prezes UOKiK, sygnały przedsiębiorców, rolników i reprezentujących ich organizacji są istotnym źródłem wiedzy pozwalającym podejmować przez UOKiK interwencje na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r., poz. 275) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno spożywczymi (Dz.U. z 2021 r., poz. 2262).

 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi zawiadomienie dotyczące stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową może zgłosić Prezesowi UOKiK każdy, nawet anonimowo.
Postępowanie w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową Prezes UOKiK wszczyna z urzędu, co daje ochronę przed identyfikacją zgłaszającego zawiadomienie.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ