Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skała w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.

Zarządzenie Nr 67/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 23 marca 2023 roku

w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40), art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 poz. 1327), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1634) oraz §11 Uchwały nr LV/628/22 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku,

Burmistrz Miasta i Gminy Skała zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Skała udziela dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku dla następujących podmiotów:
  1. Stowarzyszenie Przyjaciół Skały – dotacja w wysokości 19 000 zł na zadanie pn. „XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych”.
  • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Cianowic – dotacja w wysokości 11 000 zł na zadanie pn. „Melodia przyszłości …”.
  1. Przy ocenie ofert, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu, uwzględniono wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania będącego przedmiotemkonkursu w wysokości 30 000,00 zł.

§ 2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta z podmiotami biorącymi udział w konkursie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ