Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ZARZĄDZENIE NR 125/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAŁA z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn. „Dbaj o swój kawałek nieba ” i ogłoszenia jego Regulaminu

Zarządzenie Nr 125/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 16 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn. „Dbaj o swój kawałek nieba ” i ogłoszenia jego Regulaminu

Na podstawie art. 31 oraz 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40),  Burmistrz Miasta i Gminy Skała zarządza co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs plastyczny pn. „Dbaj o swój kawałek nieba”

§ 2.

Przyjmuje się regulamin konkursu pn. „Dbaj o swój kawałek nieba”w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Biura Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ