MENU

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 6 190 589

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 8 lutego 2021

Sportowa Polska

Sportowa Polska 

Dofinansowanie projektu ze środków państwowego funduszu celowego (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)

Nazwa Programu: Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2019.

Nazwa Projektu: Budowa zaplecza szatniowo – socjalnego na boisku sportowym w Smardzowicach

Wartość dofinansowania: 367 700,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 1 096 767,08 zł

Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy Skała w tym klub sportowy z terenu gminy Skała – LKS Maszycanka Maszyce.

Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji jest budowa zaplecza szatniowo – socjalnego z elementów powtarzalnych – kontenerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zaprojektowano lokalizację inwestycji na działce nr ewid. 271 obręb Smardzowice w Smardzowicach,woj małopolskie, gmina Skała.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim przystosowanie do przepisów bezpieczeństwa, udostępnienie dla osób niepełnosprawnych, rozszerzenie zakresu użytkowego obiektu oraz poprawa stanu technicznego i warunków termicznych dla osób korzystających z obiektu sportowego. Obiekt sportowy jest przeznaczony przede wszystkim do uprawiania piłki nożnej.

Planowana inwestycja, na którą Wnioskodawca pozyskał środki z FRKF  nie powoduje ograniczeń w dostępie do drogi publicznej, w korzystaniu z wody, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, nie powoduje wystąpienia innych uciążliwości takich jak hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, nie powoduje zanieczyszczenia zasobów naturalnych. Zapotrzebowanie na media realizowane będzie z istniejących przyłączy.  Zasięg obszaru oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce, na której została

zaprojektowana.

Zakres prac:

  • wykonanie fundamentów pod zespół kontenerów,
  • dostawa i montaż zespołu kontenerów wraz z niezbędną infrastrukturą
  • przebudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej,
  • budowa zewnętrznych odcinków instalacji i częściowe unieczynnienie istniejących odcinków zewnętrznych instalacji,
  • utwardzenie terenu,
  • rozbiórka istniejącego i budowę nowego ogrodzenia terenu.

W obiekcie przewiduje się wykonanie pomieszczenia ogólnego – świetlicy wraz z toaletą stanowiącą jednocześnie zaplecze sanitarne dla sędziów piłkarskich, szatnię sędziów, szatnie zawodników –gospodarzy i gości wraz z węzłami sanitarnymi przeznaczonymi tylko do dyspozycji zawodników, toaletę ogólnodostępną dostępną z zewnątrz obiektu dostosowaną do użytkowania przez osoby niepełnosprawne oraz dwa pomieszczenia magazynowe – przeznaczone do przechowywania sprzętu sportowego oraz kosiarki kołowej. Świetlica oraz zespół szatniowy dla sędziów użytkowane będą naprzemiennie.