Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SAG – Realizacja projektu pn. „Budowa strefy aktywności gospodarczej w gminie Skała”

Realizacja projektu pn. „Budowa strefy aktywności gospodarczej w gminie Skała” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 weszła w końcową fazę. Zakończono już roboty związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz teletechnicznej. Teren strefy jest oświetlony. Rozpoczęto nasadzanie zieleni i montaż elementów małej architektury. Obecnie trwa budowa dróg wewnętrznych i parkingów.

Trwają zaawansowane roboty budowlane na terenie przyszłej Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) w Skale. Do chwili obecnej wykonano roboty rozbiórkowe, zdemontowano zabudowania po dawnych magazynach, rozebrano pozostałości nawierzchni betonowej i kamiennej. Wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z przepompownią, jak również sieć teletechniczną. W związku z tym, że zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i buduj”, równolegle prowadzone są prace projektowe.

Strefa aktywności gospodarczej powstaje dzięki współfinansowaniu, które gmina Skała otrzymała w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schematu A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha. Głównym koordynatorem działań związanych z realizacją projektu jest Pan Tadeusz Boroń – Sekretarz Gminy Skała.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ