MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 989 728

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 11 maj 2018

RPO Wymiana Pieców – WĘGIEL Ważna informacja! Dotyczy wymiany kotłów w ramach RPO Poddziałanie 4.4.2. i 4.4.3

Ważna informacja!

Dotyczy wymiany kotłów w ramach RPO

Poddziałanie 4.4.2. i 4.4.3

Urząd Miasta i Gminy w Skale, informuje, że na terenie Gminy Skała wykonywane są w dalszym ciągu audyty energetyczne budynków mieszkalnych w ramach projektów pn.:

  1. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki, Sułoszowa”
  2. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie Gminy Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”

            W związku z częstymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi realizacji inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkańców w ramach ww. projektów oraz informacjami przekazywanymi przez audytorów informujemy, że dofinansowaniu będą podlegać koszty poniesione tylko i wyłącznie

po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Skała a mieszkańcem.

 

O terminach podpisywania umów w sprawie dofinansowania kosztów inwestycji wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani przez Urząd Miasta i Gminy Skała w stosownym ogłoszeniu.

 

Podpisanie wyników audytu energetycznego budynku nie jest jednoznaczne z podpisaniem umowy z Gminą.

Opublikowane zostało stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie braku możliwości dofinansowania wymiany kotłów przed podpisaniem umowy pomiędzy Gminą z mieszkańcem.

http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/stanowisko-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-krakowie-w-sprawie-braku-mozliwosci-dofinansowana-wymiany-kotlow-przed-podpisaniem-umowy-z-mieszkancami