Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rodzina 500+

 

 

 

 

 

 

UWAGA ZMIANY W PROGRAMIE 500+

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od 1 stycznia 2022 roku obsługą programu Rodzina 500+ zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski od 1 stycznia 2022 roku będzie można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną, portal informacyjno – usługowy Emp~@~tia

Od 1 stycznia 2022 roku ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, a wypłata odbywać się będzie jedynie bezgotówkowo, na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Od 1 lutego 2022 roku będzie można składać do ZUS wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 roku i potrwa do 31 maja 2023 roku.

KONTYNUACJA WYPŁAT ŚWIADCZENIA PRZEZ MGOPS SKAŁA

Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 roku nadal będą realizowane przez dotychczasowy organy. Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale będzie kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych z wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 roku do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli najpóźniej do końca maja 2022 roku.

 

 

 

 

 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 

500+

Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka i wynosi ono 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca z zastrzeżeniem art.5 ust.2a, albo
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
  • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej (chyba, że inne osoby spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wnioski można składać  osobiście, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale ul. Szkolna 4, lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl, Epuap oraz wybranych systemów bankowych.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

 

UWAGA
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia 500+, o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale, ul. Szkolna 4 w godzinach pracy Ośrodka.


 

INFORMACJE „ Świadczenie Wychowawcze 500+”

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuję, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500 + na nowy okres świadczeniowy  będzie można składać:

  • od 1 lutego 2021 r. elektronicznie za pomocą: platformy Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl), Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), systemów bankowych, platformy Epuap (wymagany jest wówczas profil zaufany lub podpis elektroniczny)
  • od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale.

 

ŚWIADCZENIE  WYCHOWAWCZE 500 +

 

Termin składania wniosków elektronicznych Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)
Od 1 lutego 2021 r. Od 1 kwietnia 2021 r.
Obecnie świadczenie wychowawcze przyznane jest do 31 maja 2021 r. 

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

·         od 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

·         od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021 r.

·         od dnia 01.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021 r.

·         od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.07.2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021r.

·         od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2021 r.

UWAGA
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia 500+, o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

 

 

Z dniem 1 styczeń 2021 r. w tut. Ośrodku nastąpiła zmiana numerów telefonicznych do poszczególnych działów:

Dziennik Podawczy Nr (pokój 1) – 12 445-95-79 wew.25

Kierownik Ośrodka Nr (pokój 4) – 12 445-95-79 wew.5

Dział Wspierania Rodziny i Pomocy Społecznej  (pokój nr 3) –  12 445-95-79 wew. 4

Dział Wspierania Rodziny i Pomocy Społecznej (pokój  nr 5) –  12 445-95-79 wew. 10

Dział Świadczeń Rodzinnych (pokój nr 2)  – 12 445-95-79 wew. 2

Dział Księgowo-administracyjny – 12 445-95-79 wew.6

Główny Księgowy – 12 445-95-79 wew.6

Dział Księgowo- Administracyjny -12 445-95-79 wew.7

 

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ