Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Raport o stanie Gminy za 2022 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Skała działając zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (t.j Dz. U.  z 2023 poz. 40), przedstawia raport o stanie gminy Skała za 2022 rok.

Zgodnie z treścią art. 28aa ust. 6 „W debacie nad raportem  o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos”.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Skała, 31.05.2023 r.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ