Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przypominamy o obowiązku dokonania opłaty II raty za korzystanie w 2024 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem/w miejscu sprzedaży do dnia 31 maja 2024r.

Przypominamy o obowiązku dokonania opłaty II raty za korzystanie w 2024 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem/w miejscu sprzedaży do dnia 31 maja 2024r.

 

Opłatę należy wnieść na konto: 

  PKO BP

nr konta :   43 1020 2892 0000 5602 0897 5379

Urząd Miasta i Gminy Skała

 

 

* Zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonanej czynności (uiszczenia opłaty) nie wniesie raty opłaty, o której mowa powyżej powiększonej o 30 % tej opłaty.

Mając na uwadze powyższe można spóźnić z wpłatą raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 30 dni, ale wówczas należy dokonać wpłaty raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powiększonej o 30% wartości całości rocznej opłaty za zezwolenia wyliczonej na podstawie złożonego oświadczenia.

Dodatkowa opłata obowiązuje niezależnie czy Przedsiębiorca spóźnił się jeden, dwa czy dwadzieścia dni.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

 

 

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ