Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

POIiŚ – Zakończenie zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Skała”

 

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w Gminie Skała”.

Gmina Skała pozyskała na projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w Gminie Skała” dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013 (działanie 1.1.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM). Cała inwestycja obejmuje budowę stacji higienizacji i odwadniania osadu oraz pozostałe prace modernizacyjne mające na celu dostosowanie funkcjonowania oczyszczalni do wymogów dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Wartość dofinansowania wyniesie 85% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania, co stanowi ponad 3 400 000,00 zł.

Istotą projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała” jest zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie oraz modernizacja gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi.

W ramach pierwszego etapu zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi o stację odwadniania i higienizacji osadu wykonano następujące działania:

– budowa nowego budynku technicznego wraz z niezbędnymi instalacjami,

– zakup i instalacja linii technologicznej do odwadniania i higienizacji osadów.

Wykonawcą I etapu zadania była firma EKOSERVISPOL Sp. z o. o. z Nowego Targu.

Roboty budowlane zostały wykonane w okresie od 10.10.2014 r. do 30.06.2015 r. Koszt

I etapu zadania wyniósł 1 086 501,28 zł brutto.

W ramach drugiego etapu zadania: Pozostałe roboty modernizacyjne na oczyszczalni ścieków wykonano następujące działania:

– modernizacja istniejącego budynku techniczno-socjalnego (przebudowa stacji krat

i stacji dmuchaw, przebudowa pomieszczeń w części socjalnej, przebudowa instalacji

sanitarnych: wody, kanalizacji, wentylacji, ogrzewania i elektrycznych: zasilania,

sterowania i sygnalizacji, ogólny remont budynku w zakresie odnowienia elewacji, tynków

wewnętrznych, wymiany drzwi)

– modernizacja piaskownika z separatorem piasku

– modernizacja reaktorów biologicznych

– modernizacja osadników wtórnych, koryta pomiarowego i komory stabilizacji

– instalacja antywłamaniowa, instalacja monitoringu,

– zakup stacji dawkowania PIX i węgla organicznego

– budowa stacji zlewczej, kontenerowej

– zbiornik ścieków dowożonych

– pochylnia

Wykonawcą II etapu zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „OTECH” Sp. z o. o. z Gorlic.

Realizacja drugiego etapu zadania odbyła się w okresie od 11.08.2015 r. do 30.11.2015 r. Koszt II etapu zadania wynosi 3 246 717,62 zł brutto.

Dodatkowo w ramach realizacji II etapu zadania wykonano nawierzchnię dróg i chodników na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Skała. Wartość robót w tym zakresie wyniosła 214 930,30 zł brutto. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Berny&Berny S.C.

Do głównych celów bezpośrednich projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w gminie Skała zaliczyć należy:

  • podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków w szczególności w zakresie wysokiego stopnia usuwania substancji biogennych oraz właściwej gospodarki osadami ściekowymi,

  • dostosowanie do wymagań uregulowań polskich i unijnych, w szczególności do zapisów dyrektywy unijnej 91/271/EWG97.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych projektu, którymi będą:

  • polepszenie jakości lokalnego środowiska naturalnego,

  • poprawa warunków życia ludności zamieszkującej gminę Skała,

  • podniesienie atrakcyjności miasta – zarówno dla potencjalnych mieszkańców, jak i inwestorów,

  • wdrożenie zapisów prawa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

11

12

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ