MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 7 006 787

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 4 marzec 2016

POIiŚ – Trwają prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi o stację odwadniania i higienizacji osadu

Trwają prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi o stację odwadniania i higienizacji osadu. Przedmiotowe zadanie stanowi I etap projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w Gminie Skała”, który docelowo obejmuje budowę stacji higienizacji i odwadniania osadu oraz pozostałe prace modernizacyjne mające na celu dostosowanie funkcjonowania oczyszczalni do wymogów dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków w szczególności w zakresie wysokiego stopnia usuwania substancji biogennych oraz właściwej gospodarki osadami ściekowymi, oraz pozwoli na dostosowanie do wymagań uregulowań polskich i unijnych, w szczególności do zapisów dyrektywy unijnej 91/271/EWG97.

 

IMG_1284

IMG_1280

IMG_1277

IMG_1275

IMG_1274

IMG_1270