MENU

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 6 065 014

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 4 marca 2016

POIiŚ – Trwają prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi o stację odwadniania i higienizacji osadu. Spotkanie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy

Trwają prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi o stację odwadniania i higienizacji osadu. 2 lutego br. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy zadania (firma Ekoservispol), przedstawiciela podwykonawcy (Budorem), inspektora nadzoru oraz przedstawicieli UMiG w Skale, odpowiedzialnych za realizację zadania. Zakończony został pierwszy etap prac, polegający na wykonaniu robót rozbiórkowych, demontażu budynku, wywiezieniu gruzu i uporządkowaniu terenu budowy. Wykonano także wykopy pod fundamenty i aktualnie trwa izolacja ścian pionowych. W dalszej kolejności w I kwartale br. będą wykonywane roboty żelbetowe i murowane oraz przyłącza i instalacje sanitarne. Głównym wykonawcą zadania jest firma EKOSERVISPOL Sp. z o. o. z Nowego Targu. Roboty potrwają do końca czerwca 2015 r.

Przedmiotowe zadanie stanowi I etap projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w Gminie Skała”, który docelowo obejmuje budowę stacji higienizacji i odwadniania osadu oraz pozostałe prace modernizacyjne mające na celu dostosowanie funkcjonowania oczyszczalni do wymogów dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. (DB)

 

IMG_0969

IMG_0952

IMG_0947

IMG_0934

IMG_0933

IMG_0928

IMG_0918

IMG_0915