Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

POIiŚ – Rozpoczęto projektowanie II Etapu robót w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała”

W dniu 4 listopada 2014 r. została podpisana umowa, przedmiotem której jest opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi – Etap II. Wykonawcą projektu będzie firma EKOSYSTEM Jolanta Mucha z Krakowa. Prace projektowe potrwają do maja 2015 r. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszelkich niezbędnych wymaganych prawem decyzji, zezwoleń, opinii. Etap II robót na oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi obejmie budowę kontenerowej stacji zlewnej, remont budynku wielofunkcyjnego, wymianę istniejących krat łukowych, wykonanie instalacji do usuwania piasku, przebudowę i rozbudowę stacji dmuchaw, przebudowę reaktorów biologicznych, osadników wtórnych i koryta pomiarowego. Ponadto zaprojektowana zostanie stacja PIX, stacja dawkowania zewnętrznego źródła węgla organicznego, przebudowa komory stabilizacji, układ automatyki i sterowania procesu technologicznego, rurociągi między obiektami. Po zakończeniu projektowania ww. robót ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na ich wykonanie.

Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała” jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 1.1. – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”, priorytetu I – „Gospodarka wodno-ściekowa”.

IMG_0583

IMG_0581

IMG_0572

IMG_0567

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ