Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

POIiŚ – Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała” jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 1.1. – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”, priorytetu I – „Gospodarka wodno-ściekowa”.

W dniu 11 sierpnia 2015 r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś gmina Skała – etap II”. Umowa została podpisana w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale przez Pana Burmistrza Tadeusza Durłaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Anny Katarzyńskiej. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „OTECH” Sp. z o. o. z Gorlic, które reprezentował Pan Prezes mgr inż. Józef Wojtas.

W ramach przedmiotowego projektu zostaną wykonane m.in. następujące działania:

– modernizacja istniejącego budynku techniczno-socjalnego (przebudowa stacji krat i stacji dmuchaw, przebudowa pomieszczeń w części socjalnej, przebudowa instalacji sanitarnych: wody, kanalizacji, wentylacji, ogrzewania i elektrycznych: zasilania, sterowania i sygnalizacji, ogólny remont budynku w zakresie odnowienia elewacji, tynków wewnętrznych, wymiany drzwi)

– modernizacja piaskownika z separatorem piasku

– modernizacja reaktorów biologicznych

– modernizacja osadników wtórnych, koryta pomiarowego i komory stabilizacji

– instalacja antywłamaniowa, instalacja monitoringu,

– zakup stacji dawkowania PIX i węgla organicznego

– budowa stacji zlewczej, kontenerowej

– zbiornik ścieków dowożonych

– pochylnia

 

Przedmiotowe zadanie stanowi II etap projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w Gminie Skała”, który jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 1.1. – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”, priorytetu I – „Gospodarka wodno-ściekowa”.

 

IMG_2156

IMG_2150

IMG_2145

IMG_2138

IMG_2124

IMG_2115

IMG_2109

IMG_2104

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ