MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 7 006 802

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 4 marzec 2016

POIiŚ – Dotacja na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w Gminie Skała”.

W dniu 9 czerwca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się przekazanie potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Gminie Skała na realizację projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała”.

Potwierdzenie zostało przekazane przez II Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Jana Musiała na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Skała, Pana Tadeusza Durłaka.

Istotą projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała” jest zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych w gminie oraz modernizacja gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi.

http://www.wfos.krakow.pl/modernizacja-oczyszczalni-w-gminie-skala-ze-srodkow-poiis