MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 989 750

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 4 marzec 2016

Plan gospodarki niskoemisyjnej – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Drodzy Mieszkańcy,

Gmina Skała przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej(PGN).

PGN to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, tworzony na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, którą można pobrać ze strony internetowej – Ankieta lub wypełnić na stronie internetowej – Link

Ankiety w wersji papierowej proszę kierować do siedziby Urzędu:
Urząd Miasta i Gminy Skała

Rynek 29,

32-043 Skała

lub na adres wykonawcy:

ECOVIDI Piotr Stańczuk

ul. Łukasiewicza 1,

31-429 Kraków

Na ankiety czekamy do 18.03.2016 r.

Dziękujemy!