MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

 • 8 989 767

Komunikaty

 • Dodany przez: Administrator
 • 4 marzec 2016

Plan gospodarki niskoemisyjnej – Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała

Informujemy, że gmina Skała realizuje przedsięwzięcie pn.:

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała

Wykonanie dokumentu jest finansowane ze środków własnych Gminy

Celem wdrażania przedsięwzięć zapisanych w Planie jest m.in.:

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych;
 • Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

 • Redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Wszystkie te elementy przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy Skała.

 

W efekcie podjętych obecnie działań Gmina opracuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawierający:

 • identyfikację problemów dotyczących emisji zanieczyszczeń w Gminie,

 • zaproponowanie działań na szczeblu Gminy dla osiągnięcia celów wyznaczonych powyżej w tym zadania nieinwestycyjne oraz inwestycyjne związane ze:

 • zużyciem energii w budynkach

 • zużyciem energii w transporcie

 • produkcją energii na bazie zasobów lokalnych.

 • wskazane zostaną mierniki osiągnięcia celów, określone zostaną źródła finansowania oraz plan wdrażania.

 

W toku opracowania Planu stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych.

Posiadanie przez gminę tego dokumentu jest warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich.