Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Plan gospodarki niskoemisyjnej – Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała

Informujemy, że gmina Skała realizuje przedsięwzięcie pn.:

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała

Wykonanie dokumentu jest finansowane ze środków własnych Gminy

Celem wdrażania przedsięwzięć zapisanych w Planie jest m.in.:

  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych;
  • Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

  • Redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Wszystkie te elementy przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy Skała.

 

W efekcie podjętych obecnie działań Gmina opracuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawierający:

  • identyfikację problemów dotyczących emisji zanieczyszczeń w Gminie,

  • zaproponowanie działań na szczeblu Gminy dla osiągnięcia celów wyznaczonych powyżej w tym zadania nieinwestycyjne oraz inwestycyjne związane ze:

  • zużyciem energii w budynkach

  • zużyciem energii w transporcie

  • produkcją energii na bazie zasobów lokalnych.

  • wskazane zostaną mierniki osiągnięcia celów, określone zostaną źródła finansowania oraz plan wdrażania.

 

W toku opracowania Planu stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych.

Posiadanie przez gminę tego dokumentu jest warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ