Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Terytorialnej (obowiązujące)

OBWIESZCZENIE

Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska

z dnia 27.10.2023 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027”

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 46, 47 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaje do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie 21 dni tj. od dnia 27 października 2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r. w następujący sposób:

 1. za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Obwieszczenia, który można przekazać w następujący sposób:
 • poprzez złożenie formularza w siedzibie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach):
  • w poniedziałki w godzinach 12:00-16:00,
  • w czwartki w godzinach 8:00-12:00,
  • w terminie ustalonym indywidualnie poprzez telefon 600-472-021;
 • poprzez złożenie formularza na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała w godzinach pracy Urzędu;
 • poprzez przesłanie formularza pocztą na adres: Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska;
 • poprzez przesłanie formularza pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skale, Rynek 29, 32-043 Skała;
 • poprzez przesłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@otulinapodkrakowska.pl oraz na adres: skala@skala.pl
 • poprzez przekazanie formularza podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt. 3);
 1. ustnie do protokołu w siedzibie Stowarzyszenia Otuliny Podkrakowskiej, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach):
 • w poniedziałki w godzinach 12:00-16:00,
 • w czwartki w godzinach 8:00-12:00,
 • w terminie ustalonym indywidualnie poprzez telefon 600-472-021;
 1. w formie ustnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 7 listopada (wtorek) o godz. 15:00 w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice).

Termin zgłaszania uwag: 21 dni tj. od dnia 27 października 2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r.

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska.

Niezbędna dokumentacja do pobrania:

Formularz uwag oraz Strategia wraz z załącznikami:

Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Terytorialnej (obowiązujące) – Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska 

https://www.dropbox.com/scl/fo/bwzer5kozaz0yrxxyo567/h?rlkey=40w99i4l144d9smtmumug97o1&dl=0

lub w siedzibie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach)

Osoba do kontaktu z Urzędu:

Piotr Guzik, e-mail: piotr.guzik@skala.pl

tel. 12-389-10-98 wew. 114

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ