Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja o opłatach za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Informacja o opłatach za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Termin płatności I raty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu upływa 31 stycznia 2023 r*.

 

Opłata roczna za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

– 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa (kat. A)– I rata 175 zł ,

– 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) (kat. B)– I rata 175 zł,

– 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu (kat. C)– I rata 700 zł.

Istnieje możliwość wpłaty od razu za cały rok, bądź w trzech ratach w terminach:

– do 31 stycznia,

– do 31 maja,

– do 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności w ciągu danego roku kalendarzowego opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

W przypadku przekroczenia limitu wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni opłata jest proporcjonalnie podwyższona zgodnie z przepisami.

Opłata zostanie podwyższona, gdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczył wartość:

– 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa- wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

– 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)- wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

– 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 Opłatę należy wnieść na konto:   53 8450 0005 0020 0200 0723 0003

Urząd Miasta i Gminy Skała

 

* Zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonanej czynności (uiszczenia opłaty) nie wniesie raty opłaty, o której mowa powyżej powiększonej o 30 % tej opłaty.

Mając na uwadze powyższe można spóźnić z wpłatą raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 30 dni, ale wówczas należy dokonać wpłaty raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powiększonej o 30% wartości całości rocznej opłaty za zezwolenia wyliczonej na podstawie złożonego oświadczenia.

Dodatkowa opłata obowiązuje niezależnie czy Przedsiębiorca spóźnił się jeden, dwa czy dwadzieścia dni.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ