Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gospodarka odpadami – Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skała

Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skała

 

– niesegregowane odpady komunalne: Regionalna instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

komunalnych w Ujkowie Starym 32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1

 

– zmieszane odpady opakowaniowe: Linia do sortowania odpadów zebranych selektywnie użródła, ZGK Bolesław ul. Osadowa 1

papier, tektura, szkło

 

– odpady biodegradalne: Regionalna instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

w Ujkowie Starym, 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ