MENU

NGO

ngo

Jakość powietrza

CO, GDZIE, KIEDY?

Odwiedziło nas

  • 4 569 827

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 4 marca 2016

Gospodarka odpadami – Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skała

Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skała

 

– niesegregowane odpady komunalne: Regionalna instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

komunalnych w Ujkowie Starym 32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1

 

– zmieszane odpady opakowaniowe: Linia do sortowania odpadów zebranych selektywnie użródła, ZGK Bolesław ul. Osadowa 1

papier, tektura, szkło

 

– odpady biodegradalne: Regionalna instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

w Ujkowie Starym, 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1