MENU

NGO

ngo

Jakość powietrza

CO, GDZIE, KIEDY?

Odwiedziło nas

  • 4 569 819

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 4 marca 2016

Gospodarka odpadami – Dotychczas podjęte uchwały przez Radę Miejska w Skale dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Skała

UCHWAŁA NR XI/80/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XI/79/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki dla nieruchomości niezamieszkałych

UCHWAŁA NR XI/78/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XI/77/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 marca 2015 r w sprawie zasad wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Skała.