- Gmina Skała - https://skala.pl -

Zmiana terminu i godzin posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Skale

INFORMACJA

 

Zmiana terminu i godzin posiedzeń komisji rady miejskiej w skale

 

Posiedzenia Komisji odbędą się w budynku UMiG Skała w pok. nr 2.