- Gmina Skała - https://skala.pl -

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:

„Zakup i dostawa zestawu asenizacyjnego do wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Skała”

Załączniki: