- Gmina Skała - https://skala.pl -

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi gminnej – ul. bł. Salomei w Skale

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi gminnej – ul. bł. Salomei w Skale.