- Gmina Skała - https://skala.pl -

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania zmiany tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skała uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Skale nr IV/21/07 z dnia 24 stycznia 2007r

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania zmiany tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skała uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Skale nr IV/21/07 z dnia 24 stycznia 2007r.

Załączniki: